Skautský e-learning


Vyzkoušejte některý z veřejně přístupných kurzů nebo si prohlédněte výuková videa.

 •  Bezpečnost - co a jak (ne)dělat, aby všechny naše akce byly bezpečné
 • Didaktické metody - zajímavé techniky ke generování nápadů, řešení problémů a hodnocení
 • Kompetenční model - jak vypadají kompetence, k čemu jsou, jak s nimi pracovat
 • Kritické myšlení - nauč se posuzovat zdroje informací, odhalit manipulativní techniky
 • Odměny a tresty - jak zařídit, aby měly skutečný výchovný dopad, jak je (ne)používat
 • Ochrana dětí - co dělat, když máme podezření na ohrožení dětí, jak takovým situacím předejít
 • Personalistika - práce s dobrovolníky, motivace, nástupnictví
 • Plánování - metoda plánování využitelná v oddíle i středisku

 • Propagace a komunikace - jak prezentovat naši činnosti na veřejnosti, jak komunikovat s médii
 • Psychologie - úvod do vývojové psychologie, práce s dětmi se specifickými poruchami učení
 • Skautská výchovná metoda - představení prvků SVM a jejich využití v oddílové činnosti

 

Pro používání E‐learningu
je nutné se přihlásit

Přihlašte se pomocí
odkazu v horní liště webu